FLÜGGER FARBY - Váš partner pri výbere dekoratívnych náterov.

Flügger farby predstavujú sortiment farieb, lakov, lazúr, tmelov, tapiet a pracovného náradia dánskeho výrobcu Flügger A/S.

Našim hlavným cieľom je poskytovať všetkým klientom kvalitný servis, založený na odbornom poradenstve a zabezpečení najvhodnejších postupov s dodaním materiálov tej najvyššej kvality.

Vyberte si z našej ponuky produktov online, alebo nás navštívte osobne v našej predajni v Košiciach na Južnej triede 66.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť BLISS a.s. - so sídlom Čsl. Odboja 86,040 11 Košice.

Spoločnosť BLISS a.s. v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetový obchod www.flugger.sk/eshop. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ("Zákon"). Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie požiadaviek zákazníka. Osobné údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám.Kategórie produktov FLÜGGER - vyberte si z našej ponuky online

Steny a stropy v interiéri

Krycie nátery na drevo - interiér

Transparentné nátery na drevo - interiér

Krycie a transparentné nátery na drevo - exteriér

Nátery na fasády

Nátery kovových povrchov

Nátery podláh

Príprava podkladu

Náradie, štetce, valčeky, oblečenie

Systém tónovania