Flügger A / S je dánska spoločnos so sídlom v Kodani sa dlhodobou históriou. Flügger A / S vlastné výrobné závody v Dánsku, Švédsku a na Islande, ďalej viac ako 500 značkových obchodov konceptu Flügger farby v Dánsku, Švédsku, Požsku, Pobaltí a v Číne.

Významné dátumy našej histórie:

 • 1890 - Flügger začína činnos v Kodani. Pán J.D. Flügger otvára 1. novembra 1890 obchodné zastúpenie v Dánsku (materská firma v nemeckom Hamburgu založená 1783, dnes už neexistuje).
 • 1948 - Flügger sa stáva dánskou firmou. Pán Michael Schnack, otec riaditeža pána Ulfa Schnack kupuje firmu od štátu, ktorý ju vlastnil po 2. svetovej vojne.
 • 1948 - Obrat 2,4 mil DKK; zamestnancov: 20
 • 1958 - Flügger stavia továreň v Rodovre. Firma sa presúva z centra Kodane na predmestí Rodovce.
 • 1958 - Obrat 3,4 mil DKK; zamestnancov: 31
 • 1970 - Flügger stavia továreň v Holdingu, stáva sa akciovou spoločnosou. Nová továreň vyrába sortiment na vodnej báze. Pán Ulf Schnack sa stáva riaditežom novovzniknutej akciovej spoločnosti.
 • 1970 - Obrat 33 mil DKK, zamestnancov: 175
 • 1975 - Založená sie predajní Flügger Byggefinish, základ konceptu Flügger farby. Flügger sa stáva prvým výrobcom v Škandinávii zabezpečujú distribúciu svojich výrobkov v špecializovanej sieti predajní. V tom istom roku zakladá Flügger aj svoj prvý obchod v Nórsku.
 • 1975/76 - obrat 97 mil DKK, zamestnancov 206
 • 1983 - Flügger vstupuje na burzu v Kodani
 • 1983 - obrat 242 mil DKK, zamestnancov: 291
 • 1983-1984 - Flügger kupuje továrne Fiona (tapety), Dansk Smergel (brusivo), Stiwex (maliarske náradie) i Forsberg (štetky)
 • 1994/95 - obrat: 845 miliónov DKK, zamestnancov: 900
 • 1997 - "Flügger Byggefinish" mení názov na "Flügger Farver". Sie mení svoj názov z rokov 70-tých na "Flügger Farver", čo lepšie vystihuje, že sortiment je určený maliarom (po dánsky "farvel" znamená ako farby, tak odtiene)
 • 2003 - upevnenie pozície v Škandinávii, expanzia do Požska a Číny.
 • 2002/2003 - obrat 1 092 mil, zamestnancov: 1 007
 • 2004 Flügger kupuje továreň na Islande
 • 2007 Predaj továrne na brusivo Dragon
 • 2007 Flügger prezentuje nový strategický plán do roku 2010. Nová vízia firmy znie:

  "Koncern Flügger má ambície by medzinárodným dodávatežom farieb a dekoratívnych materiálov"